Generalforsamling i foreningen Køge Museums Venner | Køge Museum
Historieoplevelser for hele familien

Generalforsamling i foreningen Køge Museums Venner

Sted: 
Køge Museum, skolestuen
Dato: 
Onsdag, 14 marts, 2018 - 19:30 til 22:00

Kære medlem af Køge Museum Venner.

Du indkaldes hermed til generalforsamling 2018

Det sker i skolestuen på Køge museum, onsdag d. 14. marts kl. 19.30.

Dagsorden som i vedtægterne:

§ 7 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1) Valg af dirigent.

2) Beretning om foreningens og museets virksomhed

3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab

4) Behandling af indkomne forslag.

5) Fastsættelse af kontingent.

6) Valg af bestyrelse m.m.: A: valg af formand (hvert 4. år)   B: Valg af to bestyrelsesmedlemmer (hvert 2. år)  C: Valg af en suppleant til bestyrelses (hvert 2. år)  D: Valg af to revisorer (hvert 2. år, den ene vælges i lige år og den anden i ulige år)  E: Valg af en revisorsuppleant (hvert 2. år)

7) Eventuelt.

Håber vi klarer det hurtigt for:

Efter generalforsamlingen vil arkæolog Annemette Kjærgård fortælle Nyt fra de arkæologiske undersøgelser i Køge 2016-2018

De sidste års heftige byggeaktivitet i Køge er nu så småt ved at klinge af i området vest for banen, og de mange nye bygninger i Køges nye kvarter langs Rådhusstrædet er efterhånden ved at være taget i brug.

Inden da har museets arkæologer været i gang rigtig mange forskellige steder. Aftenens foredrag fortæller om nogle af de seneste undersøgelser og de nyeste resultater og lidt om de kommende projekter.

Hilsen

Marie Holst (formand)

Ps.

Husk museet kan have brug for et par ekstra hænder til særlige arrangementer. Der vil være brug for hjælp til vikingemarkedet 2. og 3. juni og til middelaldermarkedet 31.juli – 4. august

Entré: 
Gratis adgang for medlemmer